Pricing

Pris

Prisen for å gå på H.H.U.B. frisørskole er 78000kr og inkluderer:

  • alt nødvendig utstyr, forbruksvarer og annet undervisningsmateriale.
  • påmelding, etablering og undervisning.
  • kartlegging og tilpasning ift valg av lærested og andre fremtidig muligheter.

Hendrix Hair UtdanningsBase(H.H.U.B.) har selektiv opptak og klassene er små. Alle søkere vurderes på indivuell basis gjennom samtale.

Vil du vite mer om vår studiekompensasjon ved fullført læretid?

Hendrix Hair UtdanningsBase(H.H.U.B.) tar privat frisørutdanningen et sted videre. Gjennom en lærlingordning med Hendrix Hair vil elever/lærlinger få mulighet til å få tilbakbetalt hele den innbetalte summen til vår frisørskole. Det er dermed mulig å få en privat frisørutdanning gratis.

Les mer!